ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole dekstrokardi ve skolyozun eşlik ettiği Poland sendromu: Olgu sunumu
Mahmut Tokur
Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Erzurum, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.3928
Poland sendromu pektoralis majör ve minör kaslarının yokluğu, sindaktili, brakidaktili, athelia veya amastia gibi meme anomalileri, kaburgaların deforme olması veya agenezisi, aksiller bölgede kıllanma kaybı ve sınırlı ciltaltı yağ dokusu anomalisi ile karakterize bir tablodur. Bu yazıda Poland sendromunun klasik bulgularına ek olarak nadir görülen izole dekstrokardi ve literatürde daha önce karşılaşılmayan skolyoz varlığı tespit edilen 25 yaşında erkek bir olgu sunuldu.
Keywords : İzole dekstrokardi; Poland sendromu; skolyoz
Viewed : 14293
Downloaded : 2537