ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torasik Outlet Sendromu'nun Geç Komplikasyonunda Minimal İnvaziv Yöntemlerle Başarılı Arteriyel Rekonstrüksiyon
Öztekin OTO, Eyüp HAZAN, Özalp KARABAY, Hüdai ÇATAL YÜREK
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı. İnciraltı İzmir
Torasik outlet sendromu (TOS) terimi ve bugün kabul gören ekzersiz programı ilk defa 1956' da Peet ve arkadaşları tarafından yayınlanmış, Torasik Outlet Kompresyon Sendromu tanısı ilk defa 1958' de Rob ve Standevan tarafından kullanılmıştır []. TOS brakiyal pleksus, subklaviyan arter ve venin kompresyonunun oluşturduğu bir semptomlar topluluğudur. TOS' da vasküler komplikasyonlar daha az olup hastaların % 8' inde görülmektedir []. Arteriyel TOS' da iskemi, ekstrimitede güçsüzlük, kladikasyo olmaktadır [].
Viewed : 11439
Downloaded : 3718