ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort duvarının primer leiyomyosarkomu: Olgu sunumu
Murat Öncel1, Yüksel Dereli2, Nihan Kayalar2
1Konya Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
2Konya Numune Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5238
Büyük damarların tümörleri nadir görülür. Tanı yöntemlerinin gelişmesi ile daha çok sayıda olgu tespit edilmekte ve cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Bu tümörlerin histolojik ve morfolojik özellikleri ve klinik bulguları değişkenlik gösterebilir ve bu tümörün büyüme paterni ile alakalıdır. Bu lezyonlar embolik olaylar ve anevrizma oluşumu ile alakalı olabilir. Tümörün rezeke edilmesiyle hastanın yaşam süresi uzatılabilir. Bu makalede, inen aortta primer leiyomyosarkom tespit edilen 38 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : İnen aort; leiyomyosarkom; büyük damarlar
Viewed : 14665
Downloaded : 1811