ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Killian-Jamieson divertikülü
Hanifi Bayaroğulları1, İsmail Güzel Mansur2, Muhittin Temiz3, Tülin Durgun Yetim4
1Department of Radiology, Medicine Faculty of Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
2Department of Radiology, Mozaik Hospital, Hatay, Turkey
3Department of General Surgery, Medicine Faculty of Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5464
Killian-Jamieson divertikula, proksimal servikal özofagusun yanında yerleşik olup, bir farengoözofageal divertikülüdür. Bu divertikula, Killian-Jamieson alanı denilen kaslar arasındaki zayıf noktadan köken alır. Kaslar arasındaki koordinasyon bozukluğu, bu bölgedeki basıncı artırarak, mukoza ve submukozanın sarkmasına neden olur. Disfaji ve yetersizlik, en sık görülen semptomlardır.
Keywords : Bilgisayarlı tomografi; Killian-Jamieson divertikülü; manyetik rezonans görüntüleme; farengoözofagogram
Viewed : 11748
Downloaded : 2606