ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Rüptüre iliyak arter anevrizmasına bağlı masif iki taraflı hemotoraks: Sıradışı bir tablo
Ahmet Ümit Güllü1, Şahin Şenay2, Mehmet Hakan Akay1, Muharrem Koçyiğit1, Cem Alhan2
1Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Maslak Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Acıbadem University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5904
Abdominal aort veya iliyak arter rüptürleri tipik olarak santral karın ve sırt ağrısı, çökme ve şok ile seyreder. Bu yazıda rüptüre iliyak arter anevrizma ile ilişkili nadir bir masif iki taraflı hemotoraks olgusu sunuldu. Rüptüre iliyak arter anevrizması acil endovasküler girişim ile tedavi edilirken, hemotoraksa yönelik iki taraflı tüp torakostomi uygulandı. Hasta işlem sonrası 10. gün iyi bir durumda hastaneden taburcu edildi. Altıncı ayda yapılan kontrol tomografisi normal olup, anevrizma boyutunda küçülme gözlendi.
Keywords : Endovasküler tamir; izole iliak arter anevrizması
Viewed : 8373
Downloaded : 1823