ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trakeal bronkus, pulmoner sekestrasyon ve azigos lobunun eş zamanlı birlikteliği
Sulhattin Arslan1, Vedat Sabancıoğulları2, İbrahim Akkurt1
1Department of Chest Diseases, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Department of Anatomy, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4755
Elli üç yaşında erkek olgu, yaklaşık iki yıldır aralıklarla devam eden inatçı öksürük, halsizlik ve efor dispnesi yakınmaları ile sevk edildi. Arka-ön akciğer radyografisinde azigos fissürü ve lob görüntüsü hariç, akciğer parankimi normal izlendi. Fiber optik bronkoskopide trakeanın sağ lateral duvarında, ana karinanın 2.5-3 cm yukarısında trakeal bronkus görüldü. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sol akciğer posterior bazal segmentinde torasik aorttan köken alan anormal arteriyel temini olan ve intralober pulmoner sekestrasyon ile uyumlu, 4x2.5 cm çapında yumuşak doku yoğunluğunda bir görüntü izlendi. Bu olgu, literatür araştırmasında bu üç anomalinin birlikte eşlik ettiği başka bir olguya rastlanmadığı için, literatür incelemesi ile birlikte sunuldu.
Keywords : Azigos fissürü; öksürük; pulmoner sekestrasyon
Viewed : 8991
Downloaded : 2158