ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pnömonektomi sonrası oluşan fistülün kum-saati stent ile başarılı kapatılması: Bir yıllık takip
Çağatay Tezel, Oral Akın, Cemal Asım Kutlu
Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Teaching Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4524
Göğüs cerrahisi uygulamasında pulmoner rezeksiyon sonrası gelişen bronkoplevral fistüller (BPF) tedavisi oldukça güçtür. Pnömonektomi sonrası gelişen fistüllerin kapatılması için pek çok teknik geliştirilmiştir. Bu yazıda, bronkoskopi eşliğinde açık pencere torakostomi yardımıyla poliglaktin örgü ile desteklenen stent kullanılarak pnömonektomi sonrasında BPF tedavisi uygulanan 57 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Bronkoskopi; komplikasyon; fistül; pnömonektomi sonrası; stent
Viewed : 8390
Downloaded : 2145