ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yeni Bir Kalp Merkezi: Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İlk Sonuçlar
Kaan Kırali, Mustafa Güler, Hasan Ekim, Veysel Kutay, Cevat Yakut, *Recep Demirbağ, *Fikret Turan, **Tuncer Koçak
Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği, Van,
Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Van
** Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Van
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yeni kurulan bir kalp merkezinin gerçekleştirdiği kardiyovasküler girişimlerin sonuçlarını irdelemektir.
Materyal ve Metod: 1 Kasım 1999 tarihinde faaliyete geçen bu merkezde toplam 207 hastaya kardiyovasküler cerrahi girişimde bulunulmuştur. 88 hastaya CABG, akut tip II aort disseksiyonlu bir hasta da dahil olmak üzere 76 hastaya açık veya kapalı kalp kapağı girişimi uygulanırken 29 hastada doğumsal kalp anomalisi onarımı yapıldı. Bir hasta sol ventrikül apikal yerleşimli kist hidatik nedeniyle ameliyat edildi. Hastaların yaşları 2 ile 71 yıl arasında değişmekteydi. Stuck kapak nedeniyle bir hasta, acil revaskülarizasyon amacıyla da 1 hasta ekstrakardiyak masajla ameliyata alındı. 2 hastaya redo-MVR uygulandı. Toplam minör damar girişimleri ise 156 adetti.
Bulgular: Hastane mortalitesi toplam 6 hastada görüldü. Ölüm nedenleri stent sonrası acil olarak ameliyata alınan 1 koroner arter hastası da dahil olmak üzere toplam 2 hastada perop MI ve LCO, uzun segment endarterektomi yapılan 1 hastada postoperatif 7. gün gelişen ventriküler fibrillasyon, LVD ve KOAH’lı bir hastada gelişen ARDS, stuck kapak hastasında gelişmiş nörolojik hadise ve ileri pulmoner hipertansiyonlu ikinci bir kapak hastasında gelişen multi-sistem organ yetmezliği ve sepsis idi. Geç mortalite 4 hastada görüldü. Geç mortalite nedenleri aritmi, tromboembolizm ve septisemi idi. 2 hastanın kanama nedeniyle revizyona alınması ve bir kapak hastasında düzelen hemiparezi postoperatif görülen komplikasyonlardı. IABP kullanımı 4 hastada gerekti. Kalıcı pil gereksinimi olmadı.
Sonuç: Yıllardır bölgede faaliyete geçirilememiş boş bir hastanenin, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın katkıları ile tamamlanarak aktif olarak çalıştırılması gerçekleştirilerek bölge halkının hizmetine sokulmuştur. Gelişmiş ana bir merkezin eleman, medikal alt yapı paylaşımı ve her türlü bilimsel desteği ile uzak bir merkezin oluşturulması ve başarıya ulaştırılması, ülkemizin kalp merkezi açığı bulunan her köşesinde yeni merkezlerin kurulmasına güzel bir örnek teşkil edecektir. Bu pilot uygulama yöntemi ile ülkemizin her köşesine yeni merkezlerin ulaştırılması mümkün olabilecektir.
Keywords : CABG, kapak, konjenital, damar, yeni merkez
Viewed : 21324
Downloaded : 2