ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tümör görünümünde trakeal granülasyon dokusunun endobronşiyal tedavisi
Aydan Mertoğlu, Kenan Can Ceylan, Deniz Akpınar, Nur Yücel, Oktay Başok
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.4657
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye Yetmiş beş yaşında erkek hasta nefes darlığı yakınması ile başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) trakeal çapı 10 mm olacak şekilde daraltan lezyon izlendi. Bronkoskopide trakeostomiden sonra sağ ön yan duvarda lümeni yaklaşık %50 oranında daraltan bir lezyona rastlandı. Patolojik inceleme sonucu granülasyon dokusu olarak bildirildi. Cerrahi tedavi planlanmadı. Fiberoptik bronkoskopi ile endobronşiyal argon plazma koagülasyonu tedavisi uygulandı. Belirgin bir semptomatik rahatlama ve kan gazlarında düzelme gözlendi. Otuz aydır takipte olan hastada nüks izlenmedi.
Keywords : Argon plazma koagülasyonu; trakeal granülasyon dokusu; tümör
Viewed : 11365
Downloaded : 6470