ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs Duvarının Sol Subklavian Arter ve Ven Arasındaki Arteriovenöz Malformasyonu: Olgu Sunumu
Abdullah İrfan TAŞTEPE, Ayşin ALPER, Şerife Tuba LİMAN, Ali UZAR, Sedat DEMİRCAN
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
Onaltı yaşında kız çocuğunun fizik muayenesinde göğüs arka duvarında yumuşak pulsatil bir şişlik palpe edilmesi üzerine yapılan anjiografide sol subklavian arterden köken alıp sol subklavian vene dökülen ve seyrek rastlandığı bilinen bir arteriovenöz malformasyon saptandı. Tümörün eksizyonu iki aşamalı tek bir operasyonla sağlandı. Birinci aşamada anterior suprakalaviküler yaklaşımla tümörü besleyen arteriyel kaynak ve venöz drenajı bağlandı. İkinci aşamada ise posterior yaklaşımla belirgin bir peroperatif komplikasyona yol açmadan tümörün komplet rezeksiyonu gerçekleştirildi.
Keywords : arteriyovenöz malformasyon, arteriovenous malformation, subclavian
Viewed : 14116
Downloaded : 3151