ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut böbrek yetmezliği ile seyreden doğuştan inferior vena kava yokluğu
Hanife Usta Atmaca1, Feray Akbaş1, Füsun Erdenen1, Yeşim Karagöz2, Ebru Pekgüç1
1Departments of Internal Medicine İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Radiology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8046
İnferior vena kava (İVC) yokluğu nadir görülen bir doğuştan bozukluktur. Bu yazıda İVC yokluğunun oluşturduğu, pelvik venöz konjesyona bağlı gelişen komplet eksternal üreter obstrüksiyonu ve bilgisayarlı tomografi görüntüleme için kullanılan kontrast maddenin neden olduğu böbrek yetmezliği ile hastaneye kabul edilen, 35 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastanın renal fonksiyonları hemodiyaliz sonrası normale döndü. Ancak takiplerinde intraabdominal konjesyon ve kollateral ven oluşumuna bağlı emilim bozukluğu gelişti. Takiben, beslenme bozukluğunu takip eden enfeksiyonla birlikte tam destek tedavisine rağmen hasta kaybedildi.
Keywords : Akut böbrek yetmezliği; inferior vena kava yokluğu; derin ven trombozu; manyetik rezonans görüntüleme
Viewed : 9620
Downloaded : 1927