ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yaş, kreatinin, ejeksiyon fraksiyonu skoru: Daha basit olan daha kolaydır
Ahmet Barış Durukan1, Elif Durukan2, Hasan Alper Gürbüz1, Nevriye Salman3, Halil İbrahim Uçar1, Cem Yorgancıoğlu1
Department of Cardiovascular Surgery, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkey
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Public Health, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
3Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8591
Amaç: Bu çalışmada, elektif kalp cerrahisi uygulanan hastalarda, yaş, kreatinin, ejeksiyon fraksiyon (ACEF) skoru ve lojistik Avrupa kalp cerrahisi risk değerlendirme sistemi (EuroSCORE) ile tahmin edilen mortalite oranlarının gözlenen mortalite ile karşılaştırılması amaçlandı.

Çalışma planı: Bu retrospektif tek merkezli çalışmaya Ocak 2011 ve Şubat 2013 tarihleri arasında, elektif kalp ameliyatı yapılan ve ACEF skorlarını karşılayan toplam 1044 hastadan 993 hasta (279 kadın; 714 erkek; ort. yaş 61.2±10.5 yıl; dağılım 32-91 yıl) dahil edildi. Gözlenen cerrahi mortalite ve tahmin edilen cerrahi mortalite oranları, ACEF skoru ve lojistik EuroSCORE kullanılarak hesaplandı.

Bulgular: Gözlenen mortalite oranı %1.70 idi. Hesaplanan ACEF skoru ile tahmin edilen mortalite, gözlenen mortaliteye benzerdi (%2.38; p=0.269); ancak lojistik EuroSCORE ile tahmin edilen mortalite gözlenen mortaliteyi daha fazla hesapladı (%3.26; p=0.021). Bu karşılaştırma analizi, izole koroner arter baypas greft hastaları için tekrarlandığında, her iki sistem de gözlenen mortaliteyi daha yüksek hesapladı (ACEF: %2.45, p=0.009; lojistik EuroSCORE: %2.78; p=0.022; gözlenen mortalite: %1.0).

Sonuç: Bilgimiz dahilinde, bu Türkiye’den ACEF skoru ile tahmin edilen mortalite sonuçlarını gösteren ilk çalışmadır. Elektif kalp cerrahisi uygulanan hastalarda ACEF skoru ile tahmin edilen mortalite, gözlenen mortaliteye benzerdi; ancak lojistik EuroSCORE ile belirlenen mortalite gözlenen mortaliteyi daha yüksek hesapladı. İzole koroner arter baypas greft cerrahisinde de her iki sistem mortaliteyi yüksek hesapladı.

Keywords : Yaş, kreatinin, ejeksiyon fraksiyon skoru; kardiyak cerrahi girişim; Avrupa kalp cerrahisi risk değerlendirme sistemi; mortalite
Viewed : 9596
Downloaded : 1787