ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Posterior nutcracker sendromu: Pelvis ağrısının nedeni
Murat Özban1, Ali Ersin Zümrütbaş2, Onur Birsen1, Sinan Sayır1, Çağatay Aydın1
Department of General Surgery, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
1Departments of General Surgery, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Departments of Urology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9379
Posterior nutcracker sendromu, sol renal venin vertebral kolon ve abdominal aort arasında sıkışması sonucunda meydana gelen abdominal venöz tuzaklanmalardan biridir. Bu yazıda, pelvis sıkışması belirtileri ile kliniğimize sevk edilen posterior nutcracker sendromlu bir hastadaki ilk deneyimimiz sunuldu. Otuz dokuz yaşındaki kadın hasta, özellikle sol tarafı tutan pelvis ağrısı yakınmasıyla kliniğimize başvurdu. Abdominal bilgisayarlı tomografi anjiyografide sol tarafta retroperitoneal boşlukta pelvise doğru uzanan damar tıkanıklığı görünümü izlendi. Hastaya uç-yan gonadokaval baypas yapıldı. Ameliyat sonrası çekilen abdominopelvis tomografisinde perirenal ve retroperitoneal hematomun tamamen iyileştiği görüldü. Hastanın önceki yakınmalarının tümü ameliyattan sonra ikinci ayda sona erdi. Gonadokaval baypasın seçilmiş hastalarda güvenli bir şekilde yapılabilecek açık cerrahi işlem olduğu görüşündeyiz.
Keywords : Gonadokaval baypas; pelvis ağrısı; posterior nutcracker sendromu
Viewed : 8425
Downloaded : 2141