ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer rezeksiyonu sonrası sekresyon retansiyonu ve atelektazi tedavisinde Seldinger yöntemi ile krikotiroidotomi uygulanması
Hüseyin Melek1, Gamze Çetinkaya1, Mehmet Muharrem Erol1, Fatma Nur Kaya2, Ahmet Sami Bayram1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.8982
Minitrakeotomi ameliyatı sonrası sekresyon retansiyonu ve atelektazinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılan güvenilir ve etkili bir yöntemdir. Genel anestezi altında veya lokal anestezi ile uygulanabilir. Minitrakeotomi uygulanmasına bağlı komplikasyonlar genellikle önlenebilir ve nadirdir. Bu yazıda akciğer rezeksiyonu sonrasında sekresyon retansiyonu ve atelektazi gelişen hastalarda rijit bronkoskopi yardımı ile Mini-Trach II® Portex Seldinger kit uygulama tekniği ve sonuçları sunuldu.
Keywords : Atelektazi; krikotiroidotomi; minitrakeotomi; rijit bronkoskopi; sekresyon retansiyonu
Viewed : 10136
Downloaded : 3977