ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perikardiyal Protezlerin Antikalsifikasyon Araştırmalarında Hayvan Deneyleri (1. Rapor)
(*) Murat DİKMENGİL, Alp GÜREVİN, Nevzat DOĞAN, *Hayati EKREN, *Haydar BAĞIŞ, *Oya İNAN
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD,
*TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi,
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi,Malzeme Araştırma Bolümü, Biomekanik Araştırma Grubu
Amacımız, kalp kapak biyoprotezlerinde kullanılan sığır perikardı için optimal tespit çözel- tisini araştırmaktır. Perikardiektomi yapılan dört fareden alınan perikard dokuları intraperitoneal anestezi altında diğer dört farenin skapulovertebral aralığına implante edildi. Diğer taraftan sığır perikardından alınan üç ayrı parça, üç değişik çözeltide hazırlanarak üç farklı fareye implante edil- di. Otuzuncu günün sonunda, atomik absorbsiyon spektrofotometresiyle kalsifikasyon oranlan öl- çülerek tartışıldı. Fare perikardiyumunda kalsifikasyon minimal olarak saptandı, Gliserol ile mua- mele edilen sığır perikardında kalsifikasyon, gluteraldehit + formaldehit ile muamele edilen peri karttakinden daha az bulundu. Gliserol + formaldehit ile muamele edilen sığır perikardında kalsifi- kasyon oranı maksimum bulundu.
Viewed : 10466
Downloaded : 3