ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Redo kardiyak cerrahi sırasında süperior vena kava tamiri: Olgu sunumu
Doğan Kahraman, Çağın Zaim, Kaan Kaya, Ümit Özyurda
Department of Cardiovascular Surgery, Private Kavaklıdere Umut Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10085
Redo kardiyak cerrahilerde kalp veya mediastinal yapıların hasar riski, primer kardiyak ameliyatlara oranla daha yüksektir. Yayımlanmış literatürde tamir gerektiren komplike iyatrojenik yaralanmalar nadiren bildirilmiştir. Bu yazıda, greftsiz tamiri imkansız olan otolog perikardiyum ile superior vena kava tamiri sunuldu.
Keywords : Kardiyak cerrahi; parietal perikard; süperior vena kava
Viewed : 8071
Downloaded : 1522