ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tüp torakostomisi sonrası prilokainin yol açtığı methemoglobinemi: Olgu sunumu
Berkant Özpolat1, Tutku Soyer2, Nesimi Günal1, Ünase Büyükkoçak3, Murat Çakmak4
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Departments of Anaesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
4Department of Pediatric Surgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10101
Çocuklarda toraks ampiyemi tedavisi genellikle lokal anestezi altında tüp torakostomisi ile gerçekleştirilir. En sık tercih edilen lokal anestetik ajan olan prilokain, terapötik dozlarda dahi akkiz toksik methemoglobineminin en yaygın nedenidir. Bu yazıda, ampiyem nedeniyle lokal anestezi altında göğüs tüpü takılması sonrası siyanoz gelişen ve toksik methemoglobinemi tanısı konulan 10 yaşında bir erkek çocuk sunuldu. Methemoglobin seviyesi %18.7 olarak ölçülen hasta askorbik asit ile başarıyla tedavi edildi.
Keywords : Askorbik asit; göğüs tüpü; methemoglobinemi; prilokain
Viewed : 7063
Downloaded : 1480