ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Taze kan aranıyor!
Melike Çakır1, H. Cem Alhan2, Ufuk Demirkılıç3, Sertaç Çiçek4
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Anadolu Sağlık Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10604
Tıptaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, hastalıkların önlenmesini, erken tanı ve tedavisini sağlar. Diğer yandan, ülkemizde yaşlı nüfusun oransal ve sayısal olarak artması kardiyovasküler sistem hastalıklarında artışa yol açmaktadır. Günümüzde de sıklıkla karşılaştığımız bu yüksek riskli “kırılgan hasta” grubunun ileride daha fazla tıbbi bakım gereksinimi olacaktır. Mevcut yapılanmada görev yapan ve görev alması beklenen hekimlerin yetkin ve sayıca yeterli olmamaları bırakın daha fazla bakım gereksinimini karşılamayı, olması gereken mevcut bakımı karşılayabilmiş değildir. Bu durumun hizmet kalitesini bozarak mortalite ve morbiditeyi artıracağı beklenebilir. Bu çıkarımlar önümüzdeki on yıllar içinde beklenen sorunlara karşı hazırlık yapılması, hizmet kalitesi ve insan gücünün planlanması, buna bağlı olarak da sağlık ve sosyal politikaların yeniden düzenlenmesi gereksinimini göstermektedir. Hasta hizmet kalitesine yansıyan bu kronik sorunlar bugün Amerika’da ve pek çok Avrupa ülkesinde Hekim Asistanı (Physician Assistant) olarak görev yapan sağlık profesyonelleriyle aşılmıştır. Bu yazıda Türkiye’de de sağlık sisteminde bu yetkinlikte profesyonellere ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Keywords : Sağlık profesyonelleri; hasta bakımı; hekim yardımcısı
Viewed : 10225
Downloaded : 2052