ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Multipl plevral kitleler şeklinde kendini gösteren primer plevral leiomyosarkom
Mehmet Oğuzhan Özyurtkan1, Mustafa Akın2
1Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of İstanbul Bilim University, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Medical Faculty of Fırat University, Elazığ, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11100
Bu makalede, üç plevral kitle ile kendini gösteren primer plevral leiomyosarkomlu 74 yaşında bir kadın hasta sunuldu. İki diyafragmatik kitle torakoskopi ile tamamen eksize edildi. Pozitron emisyon tomografisinde primer köken alanın apikal kitle olduğu görüldü; bu kitle aksiller torakotomi ile tamamen eksize edildi. Cerrahi sınırlar negatif olduğundan, hastaya ameliyat sonrası kemo- veya radyoterapi verilmedi ve hasta 17 aylık takip sonucunda hastalıksız durumdadır. Cerrahi rezeksiyon leiomyosarkom tedavisinin temelini oluşturur. Metastatik olmayan olgularda veya cerrahi sınırlar negatif olduğunda, ameliyat sonrası kemo- veya radyoterapi gerekli olmayabilir. Bilgimiz dahilinde, literatürde multipl plevral kitleler şeklinde kendini gösteren primer plevral leiomyosarkom olgusu bildirilmemiştir.
Keywords : Leiomyosarkom; plevra; torakotomi; videoyardımlı toraks cerrahisi
Viewed : 7206
Downloaded : 1367