ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklukta Malign Plevral Mezotelyoma ve Olgu Sunumu
Ü. AÇIKEL, Ö. OTO, N. SARIOSMANOĞLU, E. SİLİSTRELİ, A. KARGI, F. SARIALİOĞLU, N. OLGUN, C. NARİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Çocukluk malign plevral mezotelyoma nadir görü- len ve teşhisi oldukça zor olan bir tümör türüdür [].

Tüm mezotelyoma olgularının, ancak % 4-5'i yaşamın ilk 20 yılı içinde görülür []. Çocukluk çağındaki malign tümörlere bağlı ölümlerden % 0.07'sinin malign mezotelyomaya bağlı olduğu bildirilmiştir []. Bunun da % 67.5'luk oranı malign plevral mezotelyomaya bağlı gelişmektedir [].

Malign plevral mezoteliomaya, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde daha çok erkeklerde rastlanılır. Histo patolojik olarak epitelial, sarkomatöz veya miks tip olarak görülebilir []. Periton, perikart ve skrotum, malign mezoteliomarun diğer görüldüğü organlar olmakla birlikte, plevraya göre oldukça düşük orandadır []. Yetişkinlerde görüleni, asbest teması ile yakın ilişkide olmasına karşın, çocukluk yaşta görülenlerde bu ilişkiye pek rastlanmaz [, ].

8 yaşında, sol plevral mayi ve plevral kalınlaşma nedeniyle, toraktomi ile operasyona alınan, dekorti kasyon ve sıvı drenajı uygulanan, patolojisinde sar komatoid tip malign plevral mezotelioma saptanan kız çocuğu kliniğimizde ameliyat edildi. Bu yazımız da, konuyla ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Bu tümörlerin kemoterapi ve radyoterapiye cevabının zayıf olmasına rağmen, yakın izlem ve zamanında radikal cerrahi ile hastalanan yaşam kalitesinin ve hayatta kalma sürelerinin arttığını düşünmekteyiz.

Viewed : 11399
Downloaded : 2548