ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik bir olguda tek ventriküllü kalp ve Cantrell sendromu
Selim Aydın1, Dilek Suzan1, Muazzez Çevik2, Ender Ödemiş3, Ersin Erek1
1Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12090
Cantrell sendromu, çeşitli derecelerde orta hat duvar defektleri ve doğuştan kardiyak anomalilerin eşlik ettiği nadir bir sendromdur. Bu yazıda, tek ventrikül, pulmoner darlık, ventrikül divertikülü, iki taraflı superior vena kava, sternum alt uç ve supraumbilikal batın ön duvar defekti nedeniyle Cantrell sendromu tanısı konan altı yaşında bir kız olgu sunuldu. Ciddi siyanozu (SpO2: %65-70) olmasına rağmen, ailenin kararı nedeniyle daha önce girişim yapılmayan hasta ameliyata alındı. Çocuk cerrahisi iş birliği ile iki taraflı Glenn ameliyatı, ventrikül divertikül rezeksiyonu ve batın ön duvar tamiri uygulandı. Hasta %80-85 SpO2 i le s orunsuz t aburcu edildi. Ameliyat sonrası altıncı ay kontrolünde herhangi bir sorun saptanmadı.
Keywords : Cantrell sendromu; tek ventrikül; ventrikül divertikülü
Viewed : 6664
Downloaded : 1264