ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Triküspid anuloplasti sonrası aort ve sağ atriyum arasındaki ilişki
Kazım Başer1, Adnan Yalçınkaya2, Hatice Duygu Bas3, Saranapoom Klomjit3, Kerim Çağlı2, Kenneth Nugent3
1Departments of Cardiology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Departments of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Internal Medicine, Texas Tech University Health Sciences Center at Lubbock, Lubbock, USA
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12346
Kırk beş yaşında erkek hasta, semptomatik atriyal septal defekt tedavisi için kliniğimize başvurdu. Septal defekt tamiri ile birlikte triküspid anuloplasti uygulandı. Cerrahi sonrası oskültasyonda devam eden üfürüm duyuldu. Transtorasik ekokardiyografide anuloplasti dikişinin altında aort-sağ atriyum fistülü izlendi. Bu olgu, triküspid anuloplasti sonrası aort ve sağ atriyum arasında fistül bildirilen ilk olgudur.
Keywords : Atriyal fistül; atriyal septal defekt tamiri; triküspid anuloplasti
Viewed : 5947
Downloaded : 1106