ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Gebelik ve Mitral Stenozu
Atilla KAYIHAN, Hakkı AYDOĞAN, Şenol YAVUZ, İzzet ARKAN, Ergin EREN
İstanbul Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Araştırma Hastanesi

Mitral stenozu, gebelik esnasında medikal tedaviye rağmen kontrol edilemeyen veya tekrarlayan akciğer ödemi ile anne ve fetus hayatını tehdit eden ciddi bir problem olarak karşımıza çıkabilir. Çoğu zaman acil müdahaleyi gerektiren bu durumda anne ve fetus hayatı yönünden en uygun cerrahi yaklaşım metodunun ne olduğu tartışmalıdır.

Bu çalışmada 1970-1990 yılları arasında İstanbul Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi merkezinde gebelik sırasında mitral stenozu nedeniyle kapalı mitral kommissürotomi uygulanan, yaşları 16 ile 42 arasında değişen (ortalama 23,2 yıl) 37 hasta incelenmiştir. Hastalardan 15’i class IV (NYHA), 22’si ise class III durumunda idiler. 3 hasta gebeliğin ilk trimesterinde, 28 hasta ikinci trimesterde, 6 hasta ise gebeliğin üçüncü trimesterinde ameliyat edilmiştir. Ameliyat mortalitesi yoktur. 5 hastada gebeliğin yedinci ayında fetus ölümü ve neticelenen erken doğum olmuştur. 32 hasta normal doğum yapmış ve çocuklarda herhangi bir anormal organogenezle karşılaşılmamıştır. Gebelik sırasında karşılaşılan mitral stenozunda, medikal tedaviye rezistans akciğer ödemi veya takrarlayan akciğer ödem tehdidi, başlıca ameliyat endikasyonlarıdır. Hayati bir sorun yoksa gebeliğin ilk trimesterinde ameliyattan kaçınmalı ve ameliyat mümkünse ikinci ya da üçüncü trimesterde yapılmalıdır. Bununla birlikte medikal tedaviye rağmen hasta akciğer ödeminden çıkamıyorsa gebelik dönemi ne olursa olsun, kapalı mitral kommissürotominin, gerek anne ve gerekse fetus hayatı açısından en uygun ameliyat şekli olduğu düşüncesindeyiz.

Viewed : 12499
Downloaded : 4425