ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Postkardiyotomi kardiyak yetmezlikte Extracorporeal Membran Oksijenizasyon kullanımı
Orhan Gökalp1, Hasan İner2, Yüksel Beşir1, Gamze Gökalp3, Levent Yılık1, Ali Gürbüz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Katip Çelebi University, İzmir, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
3Pediatric Emergency Clinic, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14827
Viewed : 4235
Downloaded : 885