ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs tomografisi ile değerlendirilen metastatik akciğer tümörleri için açık cerrahi gerekli midir?
Hüseyin Çakmak1, Arif Osman Tokat2, Sezgin Karasu2
1Department of Thoracic Surgery, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15117
Amaç: Bu çalışmada primer tümörler nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilen ve akciğer metastazı olan hastaların tomografik değerlendirmeleri ile ameliyat sırası bulguları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya akciğer metastazektomisi uygulanan 160 hasta (102 erkek, 58 kadın; ort. yaş 34.6±14.3 yıl; dağılım, 11-64 yıl) dahil edildi. Primer odak cerrahi olarak eksize edildi ve taramalarda akciğeri dışında metastaz tespit edilmedi. Açık cerrahi girişimin bulguları ile ameliyat öncesi tomografik görüntüler değerlendirildi ve karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 296 cerrahi rezeksiyon uygulandı ve 166 açık cerrahi işlemde 345 metastatik lezyon eksize edildi. Direkt radyografilerde lezyon tespit edilmemiş olmasına rağmen 35 hastada (%21.9) tomografik değerlendirmelerde 71 (%20.6) metastatik lezyon tespit edildi. Yirmi dokuz hastada (%18.1) radyolojik olarak tespit edilmemiş olan 33 (%9.6) metastatik lezyon ameliyat sırasında bulundu.

Sonuç: Tomografik inceleme maligniteli hastaların takibinde kullanılmaktadır ancak pulmoner metastazlar için yeterli ve etkin değildir. Bu nedenle, radyolojik olarak tespit edilemeyen metastazların ameliyat sırasında tespiti için tercih edilen yaklaşım açık cerrahi olmalıdır. Açık cerrahi rezeksiyon akciğer metastazları için düşük perioperatif morbidite ve mortalite oranları ile güvenilir bir şekilde uygulanabilir.

Keywords : Metastazektomi; akciğer metastazları; torakotomi
Viewed : 4469
Downloaded : 841