ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İki farklı kardiyovasküler patolojinin hibrid senkronize tedavisi: Koroner arter baypas ve endovasküler aort replasmanı
Cem Arıtürk1, Fatih Bayrak2, Eyüp Murat Ökten1, Özcan Erdemli3, Hasan Karabulut1
1Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem University, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Acıbadem University, İstanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15231
Koroner arter hastalığı ve abdominal aort anevrizması, özellikle yaşlı hastalarda, sıklıkla bir arada görülebilir. Tedavi stratejisi, her hastanın ihtiyaçları ve özelliklerine göre oluşturulmalıdır. Bu hastalarda basamaklı işlemlerin yanı sıra, hibrid senkronize işlemler de kullanılabilir. Bu yazıda Türkiye'nin, iki farklı kardiyovasküler patolojinin tedavisi için ilk hibrid senkronize olgusu sunuldu.
Keywords : Abdominal aort anevrizması; koroner arter hastalığı; hibrid
Viewed : 4776
Downloaded : 884