ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Servelle-Martorell sendromunun cerrahi tedavisi
Fatih Ada, Cenk Aslan
Department of Cardiovascular Surgery, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15358
Servelle-Martorell sendromu, etyolojisi ve prognozu tam olarak bilinmemesine karşın, tutulan ekstremitenin yumuşak doku hipertrofisi ve kas-iskelet sistemi hipotrofisi ile karakterize, genellikle venöz, ancak nadiren arteriyel vasküler malformasyonudur. Genellikle vasküler malformasyonların tedavisinde cerrahi kısıtlı şartlarda uygulanmakla birlikte, komplikasyon gelişiminde kaçınılmazdır. Bu vasküler malformasyonlar sıklıkla kompresyon çorabı ve ilaçlar ile medikal olarak tedavi edilir. Bu yazıda, venöz malformasyon nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilen 20 yaşında bir Servelle-Martorell sendromlu erkek olgu sunuldu.
Keywords : Anjiyoosteohipotrofik sendrom; konjenital venöz malformasyon; flebektatik osteohipoplastik anjiyodisplazi; Servelle-Martorell sendromu; cerrahi tedavi; vasküler malformasyon
Viewed : 7095
Downloaded : 1096