ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Enfekte prostetik greft tedavisinde obturator baypas: Eski fakat hala etkili
Gökalp Altun1, Zerrin Pulathan1, Doğuş Hemsinli2
11Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.15744
Aortik greft enfeksiyonu, yüksek mortalite ve morbidite oranlarıyla ilişkilidir. Bu yazıda aortobifemoral baypas ameliyatı uygulandıktan bir yıl sonra kasık yara yeri enfeksiyonu ve alt ekstremite iskemisi gelişen 60 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Enfekte greft çıkarıldı ve hastaya iki taraflı obturator baypas uygulandı. Obturator baypas, yüksek açıklık oranları ve anatomik pozisyona en yakın ekstra-anatomik baypas olmasıyla, inguinal bölgeden kaçınılması gerektiğinde alt ekstremite revaskülarizasyonunda halen tercih edilmektedir. Sonuç olarak, obturator baypas tekrarlayan enfeksiyonlara karşı etkili cerrahi yaklaşımdır.
Keywords : İki taraflı; greft enfeksiyonu; obturator baypas; eş zamanlı
Viewed : 4632
Downloaded : 910