ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Supravalvular Aort Darlığına Bağlı Enfektif Endokarditli Bir Olguda Retrograd Serebral Perfüzyon ve Total Sirkulatuar Arrest İle Cerrahi Tedavi
Ünal AÇIKEL, Baran UĞURLU, Özalp KARABAY, Öztekin OTO, *Timur MEŞE, *Gül SAYLAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı
Supravalvuler aort darlığına bağlı olarak enfektif endokardit gelişen ve cerrahi tedavi uygulanan 4 yaşında bir olgu bu çalışma ile sunulmuştur. Asendan ve arkus aortada uygun medikal tedaviye rağmen vejetasyonların sayı ve boyutlarının artması ayrıca truncus brakiyosefalik ve sol ana karotid arter ağızlarında da verrülerin ortaya çıkması ve gelişen ölümcül emboli riski nedeniyle ameliyata alınan olguda hipotermik sirkulatuar arrest yöntemine ek olarak retrograd serebral perfüzyon uygulanmıştır. Yaptığımız literatür taramasında supravalvuler aort darlığına bağlı gelişen enfektif endokarditli başka bir olgu bulunamamıştır. Ayrıca bu olgu nedeniyle çocukta total sirkulatuar arrestle birlikte retrograd serebral perfüzyon kullanımını vurgulamak amacıyla sunulmuştur.
Viewed : 11606
Downloaded : 2850