ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkin bir hastada miks drenaj total anormal pulmoner venöz dönüş olgusu
Murat Meriç1, Serkan Yüksel1
1Department of Cardiology, Medicine Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.16106
Total anormal pulmoner venöz dönüş, doğuştan kalp hastalıklarının %1.5-3"ünde görülür. Hastaların çoğunda hayatın ilk günlerinden itibaren siyanoza ciddi kalp yetmezliği eşlik ettiği için, tanıyı takiben acil cerrahi girişim gerekmektedir. Bu nadir doğuştan kalp hastalığı, genellikle erişkin dönemde cerrahi ile tedavi edilir. Cerrahi girişim olmaksızın erişkin yaşa kadar ulaşan hastalarda büyük bir atriyal septal defekt mevcuttur. Otuz altı yaşındaki kadın hasta çabuk yorulma, nefes darlığı ve dudaklarda morarma yakınmaları ile başvurdu. Transtorasik ekokardiyografi ve kateter anjiyografide total anormal pulmoner venöz dönüş, sekundum tip atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt ve pulmoner hipertansiyon saptandı. İloprost ile yapılan pulmoner vazoreaktivite testine yanıt veren hastaya tıbbi tedavi sonrasında cerrahi planlandı.
Keywords : Erişkin doğuştan kalp hastalığı; atriyal septal defekt; pulmoner hipertansiyon; total anormal pulmoner venöz dönüş; ventriküler septal defekt
Viewed : 3950
Downloaded : 786