ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İntima Harabiyeti Oluşturan Arterde Açık Kalma Oranını Artırıcı Bir Yöntem Olarak Endotel Hücresi Yerleştirilmesi (Deneysel Çalışma)
O. Tansel DARÇIN, Ömer TETİK, Ali RAHMAN, Ahmet ÇEKİRDEKÇİ, *M. Ziya DOYMAZ, **M. Rıza GEZEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Temel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
**Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Endothelial seeding (endotel hücresi kaplaması), anjioplasti gibi tedavi edici işlemlerdeki gibi intima harabiyetinin oluşturulduğu arterlerde daha sonraki dönemde açık kalma oranını artırıcı bir yöntemdir. Çalışmamızda sekiz adet sokak köpeğinin bilateral eksternal juguler venleri çıkarıldı. Venlerden kollagenaz ile enzimatik olarak endotel hücreleri elde edilen hücreler daha sonra hücre kültürü vasatında pasajlanarak çoğaltıldılar. Üç hafta sonra deneklere aynı şekilde genel anestezi verilerek, her iki femoral arterlerinde deneysel intima harabiyeti oluşturuldu. Femoral arterlerden birisine endotel hücresi süspansiyonu, diğerine ise serum fizyolojik verildi. Postoperatif ikinci haftada, köpeklere eşzamanlı bilateral femoral arteriografi yapıldı. Açık kalma oranları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0.05). Ayrıca kontrol ve çalışma tarafından alınan arterlerden hazırlanan preparatlar histolojik olarak değerlendirildi. Her iki tarafta da arter duvarlarında, intima harabiyeti oluşturulduğu görüldü. Ancak çalışma tarafında, endotel hücre monolayerinin, harap edilmiş subendotelyal doku üzerine yerleştiği izlendi. Kontrol tarafında ise, herhangi bir endotel hücresi görülmedi. Ancak, lümende trombüs gelişimi vardı. Böylece seedingin varlığı, histolojik olarak da gösterilmiş oldu.
Viewed : 11809
Downloaded : 2422