ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transplante böbrek, renal arter darlığı ve dev psödoanevrizma: Nasıl tedavi etmeyi denedik, Neden başarısız olduk ve Nasıl yönettik?
Murat Uğurlucan1, Yılmaz Önal2, Didem Melis Öztaş1, Ali Rıza Odabaş3, Ufuk Alpagut1
1Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Urology, Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.16492
Donör ve alıcı arter problemleri, böbrek nakli hastalarında zorlu komplikasyonlardır. Bu yazıda, anastomoz bölgesinde renal arter darlığı ve dev psödoanevrizması olan 42 yaşında bir renal transplant olgusunda tedavi stratejimiz sunuldu. Açık cerrahi ciddi adezyonlar nedeniyle başarısız oldu. Bunun üzerine, hasta iliofemoral baypas ve retrograd renal arter perfüzyonunu sağlayacak şekilde, renal arter stent greft implantasyonu ile hibrid yaklaşım kullanılarak başarılı bir şekilde tedavi edildi.
Keywords : Arter; hibrid tedavi; böbrek nakli; psödoanevrizma; darlık
Viewed : 3973
Downloaded : 750