ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol atriyum apendiks orifisinin perikard yama ile kapatılması
Erkan Kuralay1, Abdullah Çolak1, Edip Temiz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Lokman Hekim Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.14750
Kliniğimizde yedi hastada sol atriyal apendiks orifisi perikard yama ile kapatıldı. Genellikle 4-0 prolen ile 5-7 askı sütürü sol atriyal apendiks orifisine konuldu. Bu sütürler gerilerek orifisin gerçek boyutları ortaya çıkartıldı. Ardından askı sütürleri glutaraldehit ile muamele edilmiş perikard yamasından geçildi. Perikard sol atriyumdan sol atriyal apendiks orifisi üzerine yerleştirildi ve geçici sütürler bağlandı. Orifisin üst sınırı saat yönünde devamlı sütürler ile kapatıldı ve alt sütüre bağlandı. Alt sınırı ise, saat yönünün aksi yönünde devamlı sütürler ile kapatıldı ve üst sütüre bağlandı. Daha sonra mitral kapak cerrahisi (tamir veya replasman) uygulandı.
Keywords : Eksklüzyon; sol atriyum apendiks; perikard kapama
Viewed : 3795
Downloaded : 733