ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Travmatik Akciğer Yalancı Kisti ve Apikal Herniasyonu
Bülent TUNÇÖZGÜR, Levent ELBEYLİ, Maruf ŞANLI, Hikmet YILDIZ
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Künt toraks travması sonrası, pulmoner kontüzyon ve intrapulmoner hemoraji sıklıkla görülebilen olaylardır. Ancak travmatik akciğer yalancı kisti ve bunun göğüs duvarından herniasyonu oldukça nadir görülebilecek bir travma komplikasyonudur. Genellikle konservatif tedavi yeterli olmaktadır, ancak bazen cerrahi tedavi gerekmektedir. Travmadan sonra oluşan akciğer yalancı kistinin göğüs duvarından herniasyonu olan olgumuzu ender görülebilecek ilginç bir komplikasyon olduğu için sunmayı amaçladık.
Viewed : 12687
Downloaded : 2789