ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KONJENİTAL KOMPLET PERİKARDİYAL AGENEZİS
Necmettin YAKUT, Kaan KIRALİ, Bahadır DAĞLAR, Mustafa GÜLER, Suat Nail ÖMEROĞLU, Ali GÜRBÜZ, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Perikardın konjenital agenezisi çok nadir görülen ve genellikle herhangi bir bulgu vermeden seyreden bir anomalidir. Bu yüzden çoğunluğunun tanısı otopsi veya cerrahi müdanale esnasında konur. Kliniğimizde kardiyak patoloji nedeniyle ameliyata alınan, ancak perikardiyal agenezis açısından asemptomatik olan iki hastada cerrahi müdahale esnasında komplet perikardiyal agenezis saptandı. Bir hastada komplet perikardiyal agenezçis patolojisine koroner sinüs anomalisi de eşlik etmekteydi. Her iki hasta farklı kardiyak patolojiler nedeniyle ameliyat edilmiş, herhangi bir komplikasyona rastlanılmadan taburcu olmuşlardır.
Keywords : Perikardin konjenital agenezisi
Viewed : 11706
Downloaded : 3476