ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkin bir hastada obstrüktif olmayan suprakardiyak total pulmoner venöz dönüş anomalisinin cerrahi onarımı
Zeynep Eyileten1, Hande İştar1, Fatih Gümüş1, Suat Fitoz2, Adnan Uysalel1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, Medicine Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17811
Total pulmoner venöz dönüş anomalisi, pulmoner venlerin tamamının anormal bir şekilde sistemik venöz sisteme döküldüğü, nadir bir doğuştan kalp anomalisidir. İnsidansı çok düşük olmasına rağmen, çocuklarda genellikle kardiyak acilidir ve bebeklik döneminde cerrahi düzeltme yapılmadığı taktirde, nadiren erişkinlik yaşına ulaşılabilir. Bu yazıda, obstrüktif olmayan, suprakardiyak total pulmoner venöz dönüş anomalisi nedeniyle başarılı bir şekilde ameliyat edilen Türkiye"nin en ileri yaş olgularından biri sunuldu.
Keywords : Erişkinlik dönemi, obstrüktif olmayan, suprakardiyak, total pulmoner venöz dönüş anomalisi
Viewed : 3820
Downloaded : 720