ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bilateral Karotis Darlıklarında Cerrahi Tedavi ve Sonuçları
Necati ÖZDEMİR, Carl-Josef NÜSSER, Willfried GÄBEL
Marien Hospital Damar Cerrahisi Kliniği
Marienhospital Hamm-Almanya Damar Cerrahisi Kliniğinde 1987-1992 yılları arasında 74 hastada uygulanan bilateral karotis endarterektomisinde mortalite 1 hasta ile %1.48 olarak bulunmuştur.

Tek taraflı uygulanan Karotis endarterketomilerindeki mortaliteden fazla olmasına rağmen çalışmamızdaki mortalite ve morbidite değerleri American Heart Association tarafından kabul edilen mortalite ve morbidite değerlerinden daha az bulunmuştur. Bu da dikkatli, özenli bir cerrahi teknikle deneyimli ellerde karotis endarterektomisin bilateral uygulamasının rahatlıkla yapılabileceğini göstermektedir.

Viewed : 11702
Downloaded : 4226