ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Behçet Hastalığında Femoral Psödoanevrizma
Öztekin OTO, Hüdai ÇATALYÜREK, Hüseyin OKUTAN, Egemen TÜZÜN, Eyüp HAZAN, Ünal AÇIKEL, Nejat SARIOSMANOĞLU, Erdem SİLİSTRELİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Behçet hastalığı kronik, multisistemik ve inflamatuar bir hastalıktır. Otoimmun etyolojiden şüphelenilmektedir. Hastalık genelde 3. dekatta başlar. Hastaların %24’te vasküler komplikasyonlar geliştiği bildirilmektedir. Arteriyel sistem nadir olarak etkilenir. Başlıca vasküler komplikasyonlar vaskülit, arteriyel tromboziz, aorta ve periferik damarlarda anevrizma gelişmesidir. Behçet hastalığında arteriyel anevrizma ve psödoanevrizma gelişmesi son derece nadir görülür.

Arteriyel psödoanevrizmaların en sık nedeni penetran travmalardır. 42 yaşındaki erkek hasta da bir hafta içinde sol bacağında gelişen şişme ve ağrı yakınması, palpasyonda ağrı, ısı artışı ve 10 cm’lik çap artışı saptandı. Tüm periferik nabızları intakt olarak değerlendirildi. Hasta 4 yıldır Behçet hastası olarak izlenmekteydi. Orogenital ülserleri ve uveit nedeniyle tedavi görmekte olan hastanın geçirilmiş DVT ve tromboflebit atakları olduğu öğrenildi.

İntravenöz digital substrakt angiogarfi yapılan hastanın sol femoral arter mid bölgede 8x10 cm’lik psödoanevrizma tesbit edildi. Ameliyata alınan hastada psödoanevrizma çıkartılarak 14 cm uzunluğunda Gore-Tex® 8 mm tubuler graft kullanılarak arteriyel rekonstrüksiyon yapıldı. Çıkartılan materyalin histopatolojik incelemesi organize trombüs ve nonspesifik değişiklikler olarak yorumlandı.

Postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve periferik nabızlar normaldi. Postoperatif IV DSA ve MR ile graftin patent olduğu gösterildi. Behçet hastalığında arteriyel komplikasyonların tedavisi zor bir cerrahi problemdir. Sentetik greft ya da otogen ven greft kullanılan olgularda anastomoz hattında false anevrizma gelişebilir. Biz hastanın tormoflebit ve DVT atakları geçirmesi nedeniyle safen venin etkilenmiş olabileceğini düşünerek sentetik greft kullanmayı uygun gördük.

Keywords : Behçet hastalığı, psödoanevrizma, femoral arter,Behçet’s disease, pseudoaneurysm, femoral artery
Viewed : 14923
Downloaded : 2705