ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Antegrad beyin perfüzyonu: Güncel uygulama hakkında derleme
Anıl Ziya Apaydın
1Department of Cardiovascular Surgery, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21255
Antegrad beyin perfüzyon tekniği pek çok aort cerrahisi merkezi tarafından rutin beyin korunma yöntemi olarak kabul görmüş olup, uygulanmasında bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklar perfüzyon basıncı, akım, sıcaklık, pH idaresi, hematokrit değeri, kanülasyon yerleri, tek veya çift taraflı uygulama gibi değişkenlerden kaynaklanmaktadır. Bu derlemede, belirtilen bu değişkenler hakkında bilgiler verildi ve antegrad beyin perfüzyonunun uygulanmasına ilişkin bazı öneriler sunuldu.
Keywords : Aort cerrahisi, antegrad beyin perfüzyonu, beyin korunması
Viewed : 612
Downloaded : 410