ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
FEV1 VE AKCİĞER PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNDE TORAKOTOMİYLE OLUŞAN DEĞİŞMELERİN KORELASYONU
Akın Eraslan BALCI, Nesimi EREN, * Tansel Ansal BALCI
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
*Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
Rezeksiyon dışı torakotomilerde operasyonun yararını, klinik gözlem dışındaki objektif parametrelerle ortaya koyabilmek ve solunum fonksiyon testleriyle perfüzyon sintigrafisi sonuçları arasındaki bağlantıyı araştırmak için yapılan bu prospektif çalışmada yaş ortalaması 37.52 olan 72 hasta değerlendirildi. Hastalara preoperatif ve postoperatif dönemde solunum fonksiyon testleri ve akciğer perfüzyon sintigrafileri çekildi. Hem FEV1 değerinin, hem de perfüzyonun operasyondan sonra anlamlı derecede arttığı ve bu artışların birbiriyle korele olduğu görüldü. Sonuç olarak operasyon FEV1 değerinde artışa neden oluyorsa, akciğer perfüzyonunu da arttığı söylenebilir.
Keywords : Torakotomi, sintigrafi, Thoracotomy, scan
Viewed : 13593
Downloaded : 4150