ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Periferik anjiyoplasti sırasında pelvik böbrekte subkapsüler hematom gelişimi
Muhammed Bayram1, Zihni Mert Duman2, Özgür Kılıçkesmez3, Ünal Aydın1
1Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Cizre State Hospital, Şırnak, Türkiye
3Interventional Radiology, Istanbul Başaksehir Çam and Sakura City Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.22782
Pelvik böbrek, fetal gelişimde böbreklerin superior migrasyon yapamamasından kaynaklanan, çoğunlukla asemptomatik bir patolojidir. Bu olguda, 100 m"de sağ bacağında intermittan kladikasyo şikâyeti ile başvuran 47 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Bilgisayarlı tomografi anjiyografide sağ yüzeyel femoral arter ve popliteal arterde belirgin darlık saptandı. Sağ alt ekstremitede ardışık lezyonların tedavisi için periferik anjiyoplasti yapıldı. İşlem sırasında şiddetli sırt ağrısı başladı. İşlem sonrası çekilen bilgisayarlı tomografik anjiyografide, pelvik böbreği çevreleyen 35 mm genişliğinde bir subkapsüler hematom görüldü. Hasta ilk gün konservatif tedavi ile takibe alındı. Ancak ertesi gün hastanın hemoglobin değerlerinin düşmesi ve ağrısının devam etmesi üzerine anjiyografi yapıldı. Pelvik arteriyografide pelvik böbreğin üst kutbunu besleyen arterde arteriyovenöz fistül izlendi. Fistül endovasküler koil embolizasyonu ile kapatıldı. Hemoglobinde düşme görülmeyen ve semptomu olmayan hasta üç gün sonra taburcu edildi. Periferik anjiyografi sırasında pelvik böbreğe dikkat edilmeli ve renal subkapsüler hematom gibi nadir komplikasyonların gelişebileceği akılda tutulmalıdır.
Keywords : Pelvic böbrek, periferik anjiyoplasti, subkapsüler hematom
Viewed : 1485
Downloaded : 454