ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda pnömotoraks ve pnömomediastinum
Cemal Aker1, Mahmuti Selin Onay1, Levent Cansever1
1Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25755
Pnömotoraks, visseral ve parietal plevra boşlukları arasında serbest havanın varlığını ve bunun sonucunda akciğerlerin çökmesini tanımlayan bir durumdur. Akciğerlerin çökmesi kısmi veya tam olabilir ve mediastinal shifte neden olabilen yüksek basınçlı pnömotoraks gibi farklı klinik aşamalarda ortaya çıkabilir. Pnömomediastinum mediastinal dokular arasında çeşitli nedenlerle serbest hava bulunmasıdır. Kendiliğinden ve minimal semptomatik görünebileceği gibi ciddi komplikasyonlara bağlı olarak da gelişebilir. Etiyolojisinde çok sayıda iatrojenik ve travmatik faktör yer almaktadır. Çocukluk çağında gelişen spontan pnömotoraks ve pnömomediastinumda erişkin hastalar ile benzerlik göstermekle birlikte yaş grubu, tedavinin etkinliği, uygulanan tedavinin rekürrensi azaltmadaki rolü ve altta yatan patoloji varsa etiyolojiye yönelik tedavilerin de eklendiği uygun tedavi stratejisinin belirlenmesi önem taşımaktadır.
Keywords : Çocuk hasta, pnömomediastinum, pnömotoraks
Viewed : 457
Downloaded : 173