ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kongenital diyafragma hernileri
Elçin Ersöz Köse1, İrfan Yalçınkaya1
1Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University Istanbul Hamidiye Medical Faculty, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25705
Konjenital diyafragma hernisi (KDH), çeşitli derecelerde pulmoner hipoplazi ve pulmoner hipertansiyon ile sonuçlanan, karın içi organların göğüs boşluğuna fıtıklaşması ile karakterize, diyaframın nadir görülen bir gelişimsel defektidir. Prenatal tanı ve prognostik faktörlerin tanımlanmasındaki önemli ilerlemeler, KDH?ye yönelik fetal tedavi yaklaşımının sürekli olarak iyileştirilmesine yol açmıştır. Postnatal dönemde akciğer koruyucu ventilasyon, beslenme, enfeksiyonun önlenmesi ve pulmoner hipertansiyonun erken agresif yönetimine yönelik protokollenmiş yaklaşımlar, KDH?li bebeklerde sonuçların iyileşmesine yol açmıştır. Konjenital diyafragma hernilerinin cerrahi onarımı çoğu durumda acil değildir ve hastanın akciğer durumu stabilize olana kadar ertelenebilir. Bu makale, karmaşık patofizyolojiye, prenatal tanıdaki gelişmelere, fetal müdahalelere ve postnatal yönetimine odaklanarak KDH?nin kapsamlı bir incelemesini sunmaktadır.
Keywords : Bochdalek hernisi, diyafragma, Morgagni hernisi, pediatrik, cerrahi
Viewed : 380
Downloaded : 176