ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocukluk çağı mediasten tümörleri
Ömer Soysal1, Fatma Betül Çakır2
1Department of Thoracic Surgery, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Pediatrics, Pediatric Hematology Oncology, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25799
Mediastinal tümörler, çocukluk yaş grubunda en sık görülen torasik tümörlerdir. Çok fazla çeşit tümör bulunur ve çoğu maligndir. Anatomik ve radyolojik olarak kompartmanlara ayrılarak sınıflandırılabilir; ön, orta ve arka. Semptomlar, bulgular, tümör lokalizasyonu, çocuğun yaşı ve tümör belirteçleri tanıda anahtar noktalardır. Tanı için sıklıkla cerrahi işlemlere gerek duyulur, fakat bazen "tru-cut" biyopsi de yeterli olabilmektedir. Çocukta mediyastinoskopi, mediyastinotomi ve video yardımlı torakoskopik cerrahi, tanıda erişkinde olduğu gibi kullanılabilir. Çoğu zaman, cerrahi ile tanı ve tedavi aynı anda yapılır. Benign tümörlerde ve non-lenfoid olanlar dışındaki malign tümörlerde cerrahi, tedavinin temel taşı olmaya devam etmektedir. Malign tümörlerde tedaviye sıklıkla kemoterapi ve radyoterapi eklenmesi gerekir ve bu uygulama yüksek sağkalım oranları ile ilişkilidir.
Keywords : Mediyastinal, pediatrik, tümör
Viewed : 395
Downloaded : 226