ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Atriyal Leyomyosarkom
Aytekin OTO, Devrim AKINCI, Aytekin BESİM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Kardiyak leyomyosarkom prognozu kötü, oldukça nadir görülen bir tümördür. Cerrahi yaşam süresini artırmakla birlikte genellikle kısa dönemde rekürrens izlenir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), kardiyak kitleleri değerlendirmede yararlı bir tetkiktir. Biz de rekürren sol atriyal leyomyosarkom olgusunun operasyon sonrası MRG bulgularını sunuyoruz.

Keywords : MRG, kalp, sol atriyum, leyomyosarkom,MRI, heart, left atrium, leiomyosar
Viewed : 12451
Downloaded : 3070