ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Plevral Efüzyonu Taklid Eden Benign Kistik Teratomda Videotorakoskopik Eksizyon; Olgu Sunumu
N. ÖZ, A. SARPER, L. DERTSİZ, A. ERDOĞAN, A. DEMİRCAN, E. IŞIN, *G. KARPUZOĞLU, *G. ÖZBİLİM
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Patoloji Anabilim Dalı

Teratomlar ön mediastende özellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde seyrek görülen tümörlerdir. Video Yardımlı Torasik Cerrahi (VATS) diğer torasik lezyonlar yanında mediastinal kitlelerde de kullanılan popüler girişimdir.

On yedi yaşında bayan öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ile başvurdu. Başka bir merkezde iki defa torasentez yapılmış ve 1000 cc, 1500 cc sıvı boşaltılmıştı. Tanı konamayan plevral efüzyon tanısıyla yatırıldı. Solda sağa göre azdı. Arka ön ve yan göğüs filmi ve toraks tomografisinde solda plevral efüzyon saptandı. Olguya VATS uygulandı, içinde sebum ve kıllar içeren kistik lezyon saptandı. Kist duvarından alınan “Frozen section” örneği benign rapor edildi. Yaklaşık 15x15X20 cm boyutlarında bir pedikülle ön mediastene uzanan kistik lezyon halinde eksize edildi. Cerrahi komplikasyon saptanmadı. Üçüncü gün taburcu edildi. Patolojik inceleme sonucu benign kistik teratom olarak rapor edildi. Olgu 8 aydır semptomsuz takip ediliyor. Videotorakoskopik eksize edilen bir benign kistik teratom olgusunu bildirdik. Bu olguyla medisatinal lezyonlarda VATS’sın güvenli, kolay uygulanabilir avantajlı bir yöntem olduğu görüşüne varıldı.

Keywords : Plevral efüzyon, WATS, benign kistik teratom,Pleural effusion, VATS, benign cystic teratoma
Viewed : 12782
Downloaded : 3127