ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Timomalarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Türkan ELMACI, Emin TİRELİ, Semih BARLAS, Alper TOKER, Enver DAYIOĞLU, Feyza DEYMEER, Piraye SERDAROĞLU, Coşkun ÖZDEMİR, Ertan ONURSAL, Cemil BARLAS
İ.Ü, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ve Nöroloji Anabilim Dalları, İstanbul
Genellikle anterior mediastinal benign lezyonlar olarak bilinen timomalarda prognozu etkileyen faktörler incelendiğinde en önemli yeri myastneia gravis'in aldığı görülür. 1980-1993 yılları arasında Anabilim Dalımızda timoma tanısı ile opere edilen 47 vakanın retrospektif analizinde yüksek oranda myastenia gravis (%81) varlığı ve myastenik hastalarda nonmyastenik olgulara göre daha iyi survi oranlan görüldü. Bu hastalardan komplet rezeksiyon yapılanlarda inkomplet rezeksiyon yapılanlara göre daha yüksek survi oranları tespit edildi. Malin timomalarda %67 oranında mortaliteye karşın 1. ve 2. evredeki hastalarda %100 ve %92.8 oranında 10 yıllık survi olması, prognozu üzerine tümörün evrelerinin önemini vurgulamaktadır.
Viewed : 23439
Downloaded : 0