ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda Laringeal Maske ile Fleksibil Bronkoskopi Deneyimlerimiz
Arif Nuri GÜRPINAR, Hasan DOĞRUYOL
Uludağ Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

Kliniğimizde 1992 yılından bu yana 190 laringeal maske ile fleksibil bronkoskopi yapıldı. Bu metod ile spontan solunun sırasında hava yollarının direkt olarak gözlenmesi sağlandı. Böylece hava yolları dinamik olarak değerlendirildi. Fleksibil bronkoskopi sırasında 6 aylıktan küçük çocuklara bronkoalveoler lavaj, bronkografi ve 9 aylıktan küçük çocuklara endobronşial fırça sürüntüsü yapmak mümkün oldu.

Viewed : 10261
Downloaded : 3143