ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tüberküloz Ampiyemde Tedavi Yaklaşımları ve Operasyon Zamanlaması
C. ŞENOL, M. ÇELİK, A. UYSAL, S. HALEZAROĞLU, M. KELEŞ, Ş. ÜREK, B. ÇAĞLAYAN, A. KOŞAR, L. SANCAKLI, B. ARMAN
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İstanbul
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi'nde Ocak 1987 ve Haziran 1994 tarihleri arasında tüberküloz ampiyem tanısı konan 38 olgu tedavi edildi. 2 olguda tüp torakostomi, 1 olguda torakoskopik debridman ile kür sağlanırken, 23 olguya dekortikasyon, 8 olguya dekortikasyon + rezeksiyon yapıldı, Bilateral lezyonları ve sınırlı solunum fonksiyonları nedeni ile 4 olgudan 3'üne myoplasti, 1’ine torakomyoplasti gibi daha palyatif cerrahi yöntemler uygulandı.

Tanı ve tedavisi nonspesifik ampiyemden daha zor olan tüberküloz ampiyemde doğru tedavi yaklaşımı ve operasyon için uygun zamanlama ile iyi sonuçlar alınacağı kanısındayız.

Viewed : 10423
Downloaded : 2990