ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kawasaki Sendromuna Bağlı Koroner Arter Anevrizmaları
Ayşe SARIOĞLU, Levent SALTIK, Nil ARISOY, Ali ERTUĞRUL
İ. Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Pediyatrik Kardiyoloji Bölümü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı
Kawasaki sendromu Türkiye’de nadir görülen bir hastalıktır. İki boyutlu ekokardiyografi ile koroner arter anevrizmaları gösterilerek Kawasaki sendromu tanısı konan ve anjiografi ile anevrizmaları teyit edilen 10 yaşında kız hasta takdim edilmiş; konu ile ilgili literatür gözden geçirilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla hastamız Türkiye’de koroner arter anevrizmaları tesbit edilen ilk Kawasaki Sendromu vakasıdır.
Viewed : 14971
Downloaded : 5689